Produkt dnia
Wiaderko do lodu 1,3 L ze szczypcami srebrny szczotkowany
Wiaderko do lodu 1,3 L ze szczypcami srebrny szczotkowany

65,00 zł

Cena regularna: 80,00 zł

Najniższa cena: 80,00 zł
szt.
Zestaw prezentowy do whisky - szklanka i kamienie do whisky w skrzynce
Zestaw prezentowy do whisky - szklanka i kamienie do whisky w skrzynce

115,00 zł

Cena regularna: 150,00 zł

Najniższa cena: 135,00 zł
szt.
Zestaw syropów Monin do lemoniady - Cloudy, Arbuz, Mojito Mint, Czarny Bez
Zestaw syropów Monin do lemoniady - Cloudy, Arbuz, Mojito Mint, Czarny Bez

99,00 zł

Cena regularna: 108,85 zł

Najniższa cena: 108,85 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WHISKEYROCKS.PL

 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
 2. Właścicielem Sklepu jest: Whiskey Rocks Roksana Habigier, ul. Langiewicza 4, 95-010 Dobra-Nowiny; NIP: 729-258-53-23.
 3. Numer telefonu do sklepu: +48 516-467-424, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 oraz w soboty w godzinach 8:00 – 12:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 4. Adres poczty elektronicznej: sklep@whiskeyrocks.pl.
 5. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) .
 6. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 7. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej whiskeyrocks.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 8. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 9. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 10. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 2. Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
 2. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 3. dostęp do poczty elektronicznej;
 4. przeglądarka internetowa w aktualnej wersji wymaganej przez dostawcę aplikacji;
 5. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;
 6. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Właściciela Sklepu oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami pkt 4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
 9. W celu dokonania rejestracji w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Właścicielem Sklepu, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep na warunkach określonych w Regulaminie.
 10. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepie oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 11. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).

 3. Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  • poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt,
  • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 2.  Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru.
 3. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w Sklepie składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sklepu automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Sklep dostępności produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu zamówienia.
 5. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem, Sklep potwierdzi Klientowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 6. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
 7. Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep ma do dyspozycji sposoby płatności za produkt określone w zakładce Formy płatności.
 8. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówień, które nie zostały opłacone w czasie podanym w pkt. 8.
 10. W przypadku, gdy wartość zamówienia przekracza 1000 zł brutto lub wagę 30 kg, Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji zamówienia od indywidualnej akceptacji Właściciela Sklepu lub wpłaty przez Klienta zaliczki.

 4. Dostawa

 1. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do wysyłki zamówionego towaru w terminie 24 godzin od czasu skompletowania towaru. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
 2. Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem współpracujących ze Sklepem firm kurierskich lub odbierany osobiście.
 3. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej wskazanych w opcjach dostawy.
 4. Sklep potwierdzi Klientowi nadanie przesyłki z produktami przesyłając potwierdzenie w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. Szczegółowe informacje o terminach realizacji zamówienia oraz o kosztach związanych z poszczególnymi formami płatności można znaleźć na stronie Sklepu w zakładce Sposoby i koszty dostawy.

5. Reklamacje

 1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Reklamacje można zgłosić:
 • w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@whiskeyrocks.pl
 • pisemnie na adres na adres korespondencyjny Sklepu
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 516-467-424
 1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Konsument powinien, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
 5. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 30 (trzydziestu) dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Do zwracanego towaru należy dołączyć w formie pisemnej informacje umożliwiające identyfikację zamówienia.
 3. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu (koszty odesłania produktu do Sklepu). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 4. Produkty należy zwrócić na następujący adres:

Magazyn Serwisowy Whiskey Rocks

ul. Langiewicza 4

95-010 Dobra-Nowiny

Polska

 1. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, m.in. w odniesieniu do umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  b) w której przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia, ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 8. Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
 2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. Zebrane dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień.
 6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Sklep reguluje Polityka Ochrony Prywatności stanowiąca Załączniku nr 1 do Regulaminu.

9. Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 10. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję świadczonych usług. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Sklepie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu.
 3. Sklep powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie można złożyć w formie pisemnej pod adresem e-mail sklep@whiskeyrocks.pl. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
 4. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium